W marcu nabywcy indywidualni zakupili papiery o łącznej wartości 475 mln zł.

W marcu 2017 roku sprzedano obligacje:

  • 2-letnie (DOS0319) – 206,7 mln zł,
  • 3-letnie (TOZ0320) – 13,2 mln zł,
  • 4-letnie (COI0321) – 215,4 mln zł,
  • 10-letnie (EDO0327) – 38,4 mln zł.

Największym zainteresowaniem nabywców cieszyły się obligacje 4-letnie, które zabezpieczają oszczędności przed inflacją (45% udział w strukturze sprzedaży), następnie były to obligacje o najkrótszym okresie oszczędzania 2-letnie (z 43% udziałem w strukturze sprzedaży). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje, 10-letnie (8%) oraz 3-letnie (3%).

W marcu trwała też sprzedaż obligacji dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+, na zakup obligacji rodzinnych, przeznaczono kwotę – ponad 1,6 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

Grafika przedstawiająca statystykę sprzedaży standardowych obligacji oszczędnościowych w 2016 r. i 2017 r.
„Łączna sprzedaż obligacji oszczędnościowych w I kwartale 2017 roku wyniosła 1.390 mln zł, co oznacza średnią miesięczną sprzedaż na poziomie 463 mln zł – to 20% powyżej średniej za ubiegły rok. Oszczędzający coraz częściej wybierają produkty przynoszące zysk i jednocześnie zabezpieczające ich oszczędności przed inflacją. Odzwierciedleniem ich preferencji jest sprzedaż obligacji czteroletnich i dziesięcioletnich, która stanowiła 53% wszystkich obligacji sprzedanych w marcu” – komentuje Piotr Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Typ obligacji Szczegóły oferty Cena sprzedaży
DOS0419

2-letnie

Obligacje dwuletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 2,10% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w drugim roku od wartości powiększonej o odsetki za pierwszy rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania. 100 zł;

99,90 zł przy zamianie

TOZ0420

3-letnie

Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 2,20%. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M1). Odsetki są wypłacane co sześć miesięcy. 100 zł;

99,90 zł przy zamianie

COI0421

4-letnie

Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,40%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania. 100 zł;

99,90 zł przy zamianie

EDO0427

10-letnie

Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,70%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania. 100 zł;

99,90 zł przy zamianie

ROS0423

6-letnie

Rodzinne Obligacje Sześcioletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,80%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,75% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania. 100 zł;
ROD0429

12-letnie

Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 3,20%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,00% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania. 100 zł;

Obligacje oferowane w sprzedaży detalicznej w kwietniu 2017 roku