Właściwości niklu i ich zastosowanie w przemyśle

Dokładny podział w którym uwzględnia się stopy, które są odporne na korozje, która wynika ze żrącego środowiska czy też stopy odporne na tą, która powstaje na skutek zwiększonego utleniania w wysokiej temperaturze nie jest możliwy. I to właśnie dlatego stosuje się armaturę ze stopów niklu w przemyśle chemicznym, ponieważ obie te cechy występują jednocześnie. Zdarza się więc że nadstopy i stopy żarowytrzymałe w przemyśle są zaliczane do innych grup, podczas gdy są do siebie w praktyce bardzo podobne.

Stopy i ich zastosowanie

Stopy niklu typu: nadstopy w osnowie niklu i żelazoniklu czy też nadstopy w osnowie kobaltu znajdują swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. I tak, stosuje się je między innymi w energetyce czy też branży automotive. Z racji tego, że cechuje je wysoka żaroodporność, można z powodzeniem stosować je w zakładach przetwórstwa metali w których między innymi odbywa się wytwarzanie matryc czy narzędzi przeznaczonych do pracy na gorąco.

Medycyna stomatologiczna, kosmonautyka, przemysł chemiczny i pirotechniczny, papiernictwo, lotnictwo – to kolejne z wielu dziedzin, w których stopy niklu sąużywane  bardzo często i w dużych ilościach. Ich zastosowanie jest nieocenione w produkcji, ale też pod warunkiem, że ich jakość nie będzie pozostawiać nic do życzenia. Tutaj już pozostaje  kwestia wybrania dobrej firmy, która je dostarcza. Na koniec warto jeszcze wspomnieć o nadstopach. Tutaj mowa o stopach na bazie niklu, albo też kobaltu czy żelazoniklu. Ich wyróżniającymi cechami jest to, że są żarowytrzymałe, żaroodporne, a także wytrzymałe pod względem mechanicznym. Jeśli mowa o nadstopach, to o stopach, które są zdolne do pracy w trudnych warunkach w temperaturze sięgającej mniej więcej 540 st C, a także zdolnych do pracy pod obciążeniem. Swoje zastosowanie znajdują w energetyce, lotnictwie, a ponadto kosmonautyce czy przemyśle chemicznym oraz pirotechnicznym.