Foto pixaby

Brak zachęt podatkowych, ograniczone możliwości inwestowania i nieefektywny nadzór nad rynkiem finansowym – punktuje Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, które ze zniecierpliwieniem czeka na nową strategię rządu dla rynku kapitałowego. Gotowość do współpracy deklaruje prezes giełdy, a w samym resorcie finansów słychać opinie, że sukces gospodarki zależy m.in. od szykowanych zmian.

 

Nowa strategia rozwoju

Jak podaje money.pl – rząd z wicepremierem Mateuszem Morawieckim na czele wreszcie poważnie bierze się za rynek kapitałowy. W końcu to on jest jednym z fundamentów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W poniedziałek 20 listopada minął termin na zgłaszanie się profesjonalnych firm doradczych, z których jedna będzie merytorycznym wsparciem w pracach ministerstwa finansów nad stworzeniem nowej strategii rozwoju. Choć nie znamy jeszcze wyników „rekrutacji”, na pewno przed ekspertami poważne wyzwanie.

Nowa strategia ma przywrócić giełdzie dawny blask. To ona jest w samym centrum polskiego rynku kapitałowego i od kilku lat największym parkietem obrotu akcjami w naszej części Europy. Nie raz przedstawiciele rządu mówili również o potrzebie uporządkowania kwestii emerytalnego filaru kapitałowego (OFE, PPK). Do tego dochodzi nieco zaniedbany ze strony państwa rozwój rynku obligacji, który stanowi także ważne źródło finansowania dla firm.

Dokument identyfikujący największe potrzeby zmian i sposoby ich przeprowadzenia ma być gotowy dopiero jesienią 2018 roku. Do tego czasu ma m.in. podlegać konsultacjom z różnymi środowiskami związanymi z rynkiem kapitałowym. Postanowiliśmy więc wcześniej sprawdzić, jakie wady obecnego systemu dostrzegają najbardziej zainteresowane zmianami strony i czego oczekują w związku z nową strategią.

Zdaniem eksperta

Szef Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a więc kluczowej instytucji rynku, podkreśla przede wszystkim znaczenie rozwoju nowych technologii, które wyznaczają kierunek zmian.

W dobie swobodnego przepływu kapitału i w szybko zmieniającym się otoczeniu rynkowym, musimy zintensyfikować działania podnoszące konkurencyjność polskiego rynku kapitałowego. Przemiany technologiczne przynoszą nowe informacje ze świata fintech, który podpowiada, że rynek kapitałowy jaki znamy dziś, niekoniecznie będzie tym samym rynkiem za kilka lat – zauważa prezes Marek Dietl.

Już teraz powinniśmy uchwycić trendy technologiczne i zastanowić się, w jaki sposób powinniśmy na nie odpowiedzieć jako państwo, jako rynek kapitałowy i giełda. Powinniśmy dostosować nasze prawo i standardy tak, aby umożliwić zastosowanie najlepszych światowych praktyk, pamiętając o tym, że jednym z elementów nowej polityki gospodarczej jest także czynnik społeczny – podkreśla nowy szef GPW.

Prezes wypowiada się na razie dość powściągliwie i ogólnikowo. Jak podkreśla, z jednej strony czeka na wyniki analiz, a z drugiej sam jest w trakcie aktualizacji strategii dla giełdy.

Jako giełda, będziemy wspierać ten projekt i brać w nim czynny udział, z zainteresowaniem czekając na wyniki analizy. Jednocześnie zarząd giełdy aktualizuje obecną strategię GPW i liczymy na to, że wspólnie z Ministerstwem Finansów wypracujemy spójny plan, który przyczyni się do sukcesu całego rynku, a wnioski płynące z tej analizy staną się kanwą do merytorycznej dyskusji i do podjęcia konkretnych działań – przyznaje.