Jak kompleksowo budować relacje i współpracować na rynku finansowym. Foto Flickr

Zatory płatnicze to jeden z głównych problemów rodzimej gospodarki. Z ich powodu przedsiębiorcy zmagający się z niepłacącymi na czas klientami i kontrahentami, muszą walczyć o zachowanie płynności finansowej. Kolejnym negatywnym zjawiskiem jest rosnący poziom zadłużenia naszego społeczeństwa, który wynika w dużej mierze z faktu, iż w naszym kraju brakuje odpowiedniej edukacji w tematach związanych z finansami osobistymi. Wspomniane kwestie są dostrzegane przez firmy z sektora finansowego, które postulują wypracowanie wspólnego planu, który miałby uzdrowić ekosystem płatności, a także wspomóc konsumentów w podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji finansowych. Aby mógł on zaistnieć, konieczna jest współpraca między podmiotami z sektora, określenie wspólnych celów, jak i również budowa oraz wzmocnienie relacji z ustawodawcą.  Zagadnienie związane ze współpracą wszystkich podmiotów rynku finansowego stało się przedmiotem debaty podczas Credit Management & Collection Days, konferencji zorganizowanej przez Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami (PZZW), która odbyła się w dniach 14-15 listopada w Łochowie.

Branża finansowa to jeden z największych sektorów naszej gospodarki. Należy do niego wiele przedsiębiorstw i instytucji, które reprezentują interesy różnych podmiotów i wbrew pozorom są to nie tylko banki i firmy pożyczkowe, ale również firmy windykacyjne, faktoringowe czy Biura Informacji Gospodarczej. Ci wszyscy uczestnicy rynku finansowego – każdy na innym etapie – mają kontakt z zadłużonymi firmami czy konsumentami lub potencjalnymi dłużnikami, a w związku z tym uczestniczą w ekosystemie płatności. Jak jednak sprawić, aby podmioty funkcjonujące w jednej branży działały wspólnie, mając często odmienne interesy? Coraz częściej podnoszone są głosy, że taka współpraca jest nie tylko potrzebna, ale wręcz konieczna dla dobra zarówno przedsiębiorców jak konsumentów. Zdaniem uczestników konferencji organizowanej przez PZZW, jednym ze sposobów na to, aby osiągnąć ten cel, jest przede wszystkim rozpoczęcie wielostronnych rozmów, które miałyby się przełożyć na konkretne inicjatywy i ustalenia. Okazją do startu takich działań była właśnie konferencja Credit Management & Collection Days. Sektor windykacji zaprosił do udziału w niej inne podmioty z branży finansowej.

Funkcjonując w jednym sektorze, wszyscy dostrzegamy potrzebę zmiany dotychczasowego kierunku działań, aby był on zgodny z obecnymi realiami gospodarczo-ekonomicznymi, wpływającymi na prowadzenie biznesu w Polsce, które na naszych oczach ulegają zmianie. Chcemy również, aby stanowił on odpowiedź na wymagania, które stawiają nam klienci i był dopasowany do potrzeb i problemów zgłaszanych przez konsumentów. Misją naszej branży jest naprawianie niedoskonałości procesów płatniczych i kredytowych,oraz promowanie zasad prowadzenia odpowiedzialnej i etycznej windykacji. Możemy tego dokonać działając razem i wykazując proaktywną postawę, która zagwarantuje, że firmy na rynku finansowym będą mogły dalej z powodzeniem prowadzić swoją działalność i wspierać zarówno wierzycieli, jak i zadłużone podmioty. Jednak przez wspólne działanie nie rozumiemy tylko wspólnych inicjatywy podmiotów z sektora windykacji. Do współpracy zapraszamy innych przedstawicieli branży finansowej – wszystkich tych, którzy mają codzienny kontakt z konsumentami, dla których świadczą usługi finansowe. Problemami dłużników lub naprawianiem źle działających elementów naszego rynku należy zająć się w sposób kompleksowyzaznacza Piotr Badowski, Prezes Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, organizatora konferencji Credit Management & Collection Days.  Uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że takie konferencje jak Credit Management & Collection Days są doskonałym miejscem do zbierania doświadczeń osób z branży.

– Możemy się wiele nauczyć od innych instytucji z sektora finansowego, posłuchać, jakie rozwiązania stosują i czerpać z nich wiedzę czy po prostu inspirację. Dużą wartość ma dla nas możliwość spotkania i wymiany spostrzeżeń z liderami opinii oraz osobami reprezentującymi różne przedsiębiorstwa i organizacje mające wpływ na kształt rynku windykacji czy szerzej – branży finansowej i przepisów, którymi się ona rządzi. Wierzymy, że współpraca podczas takich wydarzeń jak to, które miało miejsce 14-15 listopada dopiero się zaczyna, a ich kontynuacja i efekty wspólnych działań będą widoczne w przyszłości, podczas wspólnych projektów. Naszym zdaniem potrzebni są eksperci, którzy znajdą przestrzeń do realizowania działań także po wydarzeniu, bo pomysłów nam nie brakuje – dodaje Anna Witkowska, Dyrektor Departamentu Windykacji w Provident Polska S.A.

Wypracowanie wspólnych stanowisk

W ramach wyłonionych wspólnych działań PZZW ma w planach przede wszystkim skupienie się na podjęciu współpracy z innymi podmiotami z branży finansowej oraz nawiązaniu i podtrzymaniu już wypracowanych relacji z przedstawicielami ministerstw. Na to, że budowa i wzmocnienie relacji z ustawodawcą są istotne, wskazują także inne podmioty rynku finansowego. Zdaniem Sebastiana Grabka, Dyrektora Centrum Finansowania Handlu i Faktoringu w HSBC Polska, Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów, warto zrobić kolejny krok i pomyśleć o szerszej współpracy z instytucjami, które działają w obrębie branży, jak i poza nią, aby przedstawiać wspólny głos w sprawie planowanych zmian w prawie. Takie działanie podjęło już PZZW, organizując Śniadania Legislacyjne – wspólną platformę do wymiany opinii członków branży zarządzania wierzytelnościami oraz przedstawicieli urzędów centralnych. Regularne spotkania poświęcone są najważniejszym zmianom prawnym, które znacząco zmieniają niektóre aspekty związane z procesem odzyskiwania należności, ale również wpływają na sytuację wierzycieli czy samych dłużników.

Polskiemu Związkowi Faktorów od dawna zależy na rozpoczęciu dialogu ze stroną rządową, m.in. z Ministerstwem Sprawiedliwości, a taką możliwość mamy właśnie dzięki udziałowi w Śniadaniach Legislacyjnych. Cieszy nas, że możemy uczestniczyć w wypracowanej i sprawdzonej już formule, szczególnie w obliczu ostatnich zmian w kodeksie cywilnym. Jesteśmy otwarci na rozmowę i poszukiwanie wspólnych obszarów do działania, a naszym zdaniem takich inicjatyw ciągle brakuje – mówi Grabek.  Podobnego zdania jest Anna Witkowska: – Śniadania Legislacyjne pokazały, że wspólne rozmowy z ustawodawcą przynoszą efekt, nawet jeżeli jest on oddalony w czasie czy po drodze pojawiają się pewne trudności. W grupowym prezentowaniu zdania jest siła, bez względu na to czy ustawodawca zgodzi się z przedstawionymi propozycjami, czy też nie. Podczas konferencji organizowanej przez PZZW mieliśmy okazję zapoznać się z przewidywaniami liderów branży, ale także poznać ich interpretację zmian ustawodawczych, jak i przemyślenia odnośnie trendów, nie tylko od strony procesowej, ale i technologicznej. Jesteśmy przekonani, że spotkania tego rodzaju, to skarbnica wiedzy, z której wynosimy zawsze wiele inspiracji, wdrażając je później w codziennej pracy, np. w procesach windykacyjnych  – mówi.

Edukacja społeczeństwa

Uczestnicy konferencji dostrzegli ogromną potrzebę edukowania społeczeństwa w zakresie finansów, która powinna odbywać się przy wsparciu wszystkich podmiotów z rynku. Zdaniem Anny Witkowskiej, nauka odpowiedzialnego zarządzania własnym budżetem jest zaniedbanym tematem w naszym społeczeństwie i mogłaby być podstawą, na której zostałaby zbudowana współpraca między firmami z rynku finansowego.

Zależy nam przede wszystkim na edukacji konsumenta, ale także, w szerszej perspektywie, na nauce dzieci i młodzieży dotyczącej tego, jak odnaleźć się w świecie finansów osobistych. W polskich szkołach brakuje programów, które w pełni wyjaśniłyby kwestie związane, chociażby z płaceniem podatków, pozyskiwaniem dodatkowych środków czy dyscypliną płatniczą. Naszym głównym celem jest zapobieganie pogłębiającemu się  zadłużenia społeczeństwa oraz zwiększenie świadomości na temat tego, jak szybko i „bezpiecznie” wyjść z kłopotów finansowych i uniknąć popadnięcia w spiralę zadłużenia – dodaje Witkowska.

Wiele organizacji czy firm obecnych na rynku finansowym prowadzi działania edukacyjne na własną rękę. Może się jednak okazać, że wspólne inicjatywy mogą przynieść wiele więcej korzyści.

– Jako Związek Faktorów od wielu lat organizujemy konkurs dla studentów i doktorantów kierunków ekonomicznych z zakresu faktoringu. Myślimy o szerszej współpracy, w ramach której moglibyśmy zaprosić inne podmioty z rynku do połączenia sił. Chcemy wprowadzić do szkół nową formułę, gdzie praktycy, osoby z doświadczeniem, zaoferowałyby swoje wsparcie merytoryczne i doświadczenia, z których studenci mogliby czerpać wiedzęmówi Sebastian Grabek. Jak zaznacza Piotr Badowski, podczas konferencji można było przekonać się, że tematy związane z budowaniem relacji i współpracy w branży zarządzania wierzytelnościami mają bardzo duże znaczenie dla uczestników rynku finansowego, szczególnie w kontekście rosnącego zadłużenia naszego społeczeństwa. – Ten fakt ostatecznie przekonał nas o konieczności podjęcia współpracy z innymi podmiotami. Dlatego w wydarzeniu wzięły udział między innymi firmy z branży windykacyjnej, pożyczkowej, IT, które oferują usługi dla sektora finansowego, ale także przedstawiciele urzędów centralnych czy Biura Informacji Gospodarczej. Prelekcje i debaty, które odbyły się w ramach konferencji, podejmowały kompleksowo tematy dotyczące odzyskiwania należności i zadłużenia, np. z perspektywy ekonomiczno-legislacyjnej, jak i współpracy międzysektorowej w tym aspekcie.