Jak rozpoznać efektywny zespół?

Jakie cechy świadczą o efektywności zespołu? Po pierwsze, jest to grupa, która ma jasno zdefiniowane cele – wszyscy członkowie wiedzą, jakie są ich zadania oraz jak ich praca przyczynia się do osiągnięcia wspólnego sukcesu. Po drugie, wydajny zespół cechuje się otwartą i transparentną komunikacją. Członkowie dzielą się informacjami, pomysłami i wspólnie rozwiązują problemy. Wzajemne wsparcie i współpraca są na porządku dziennym.

Po trzecie, efektywne zespoły składają się z osób o innych kompetencjach, co pozwala na lepsze rozwiązywanie problemów i innowacyjność. Różnorodność pomaga w tworzeniu zrównoważonych i kompleksowych rozwiązań. Co równie istotne, w takim zespole panuje wysoki poziom zaufania i szacunku. Członkowie mogą polegać na sobie nawzajem, co wzmacnia relacje i ułatwia współpracę. Po czwarte, każdy zatrudniony bierze odpowiedzialność za swoje działania i dąży do osiągnięcia wysokiej jakości wyników, co pozwala utrzymać standardy pracy. Zespół tego typu potrafi również szybko adaptować się do zmian i nowych wyzwań. Jest elastyczny i otwarty na innowacje, co pozwala mu na bieżąco dostosowywać się do dynamicznego środowiska biznesowego

Extended DISC® a efektywny zespół

Poza powyższymi wskaźnikami efektywnych zespół warto także zwrócić uwagę na prawidłowe przypisywanie ról w grupie oraz na maksymalne wykorzystanie potencjału wszystkich pracowników. Zagadnienia te łączą się ze sobą, wszak wyznaczanie ról zespołowych jest możliwe właśnie poprzez ocenę potencjału zatrudnionych.

Pomocne w odkrywaniu możliwości pracowników będzie narzędzie Extended DISC®. Pozwala ono na zbadanie naturalnych predyspozycji i zachowań zatrudnionych. Wystarczy kilka minut, aby każdy członek zespołu odpowiedział na pytania w kwestionariuszu on-line. Następnie lider otrzyma raport, który jest analizą odpowiedzi na podstawie 4 stylów zachowań: styl Dominujący (D), Towarzyski (I), Wspierający (S) i Dokładny (C). Rezultatem badania jest dopasowanie odpowiedzi z kwestionariusza online, który wypełnił pracownik, do dwóch, maksymalnie trzech stylów, np. DIS, gdzie D=40%, I=25%, a S=35%. Co równie istotne, badanie wskazuje na naturalne predyspozycje zatrudnionych oraz preferowaną rolę w grupie i najważniejsze czynniki motywujące i stresogenne.

Efektywne zespoły to także wiedza merytoryczna, należy jednak pamiętać, że badanie nie będzie w żaden sposób sprawdzać wiedzy branżowej pracowników. Tego typu weryfikacja również jest kluczowym etapem budowania zespołów, ale należy ją przeprowadzić jako pierwszą, aby uniknąć znaczących różnic np. w doświadczeniu czy umiejętnościach. Ponadto Extended DISC® nie jest testem psychologicznym, ale narzędziem biznesowym, które może być niezwykle przydatne podczas tworzenia nowoczesnych, skutecznych zespołów.

Artykuł partnera